Betaling af honorar

MediCoach har ikke er overenskomst med sygesikringen. Det fulde honorar skal derfor erlægges ved konsultationen. Visse af speciallægeydelserne kan være tilskudsberettigede, afhængigt af hvilken sygesikringsgruppe man tilhører.

1. Som sygesikringsgruppe 1 sikret
Alle borgere er automatisk medlem af den offentlige sygesikring gruppe 1. Det betyder, at man har fast alment praktiserende læge og at det kun er denne læge der kan henvise til speciallæger der har overenskomst med sygesikringen. Såvel behandling hos den alment praktiserende læge som speciallægen er gratis for patienten, idet lægen afregner honorar direkte med regionen.
Man kan selv uden henvisning fra sin læge henvende sig til MediCoach, men da vi ikke har overenskomst ned sygesikringen skal patienter som er gruppe 1 sikrede som hovedregel selv dække hele honoraret ved undersøgelse og behandling.

2. Som gruppe 2 sikret
Som gruppe 2 sikret er man ikke tilknyttet en bestemt alment praktiserende læge. Man kan selv frit søge behandling hos alment praktiserende læge og speciallæge. Man skal i første omgang selv betale lægens honorar. Derefter kan man få refunderet den del der svarer til udgifterne for en tilsvarende behandling af en gruppe 1 sikret patient. Enhver borger kan skifte til sygesikringens gruppe 2. Dette sker ved henvendelse til borgerservice i bopælskommunen og koster ca. 250 kr. – prisen på et nyt sundhedskort (sygesikringsbevis).

Indplacering i sygesikringsgruppe har ingen indflydelse på sygehusbehandling, men det kan medføre en hvis egenbetaling hos fx praktiserende læge.
Link til Borger.dk