IMG_1920

De enkelte ydelser

Psykoterapi

Ved en række psykiske lidelser er psykoterapi en vigtig behandlingsmulighed, som kan fremme helbredelsesprocessen eller mindsker de psykiske symptomer. Det gælder fx tilstande som depression, angst og personlighedsforstyrrelser.

Psykoterapi kan også være relevant, hvis man ønsker at arbejde med sig selv, få større selvindsigt og blive bedre til at forstå og håndtere ens eget samspil med omgivelserne.

Ofte kan kriser eller pressede livssituationer udløse et særligt behov for at blive klogere på sig selv og at få en professionel støtte til at komme videre efter svære hændelser. Det kan fx være i forbindelse med alvorlig sygdom, tab af en nærtstående, skilsmisse eller arbejdsløshed.

Nogle mennesker oplever også, at livsfaser udløser svære eksistentielle overvejelser uafhængigt af ydre begivenheder, og at der i den sammenhæng opstår behov for en professionel samtalepartner til sparring og støtte.

 

Sexologisk rådgivning og samlivsterapi

Sexologisk rådgivning retter sig mod mennesker som oplever vanskeligheder med den sexuelle funktion. Det kan fx være

  • Manglende lyst
  • Rejsningsproblemer
  • Smerter ved samleje
  • Hyperseksualitet
  • Manglende accept af egen seksuelle orientering
  • Sexuelle problemer som følge af sygdom, fx kræft, KOL, diabetes, gigt

I samlivsterapi af par arbejdes med at bedre kommunikationen, forøge den kropslige selvtillid og accept, afhjælpe sexuelle problemer og udvikle de sexuelle udtryksformer.  Samlivsterapien kan således både rumme et terapeutisk arbejde omkring konflikter og samspillet i parforholdet, og et konkret arbejde med det sexuelle samliv, fx sensualitetstræning.

 

Psykiatrisk undersøgelse

Konsultation med henblik på at undersøge for og evt. diagnosticere psykisk lidelse.