IMG_1924

Øvrige oplysninger

Vedrørende opstart af psykoterapeutisk behandling

Psykoterapeutisk behandling kan tidligst indledes efter første konsultation.

 

Vedrørerende journaloplysninger og tavshedspligt

Vi har som autoriserede læger journalføringspligt ved udredning og behandling af patienter.  Vi har naturligvis også tavshedspligt, og journaloplysninger udleveres kun til patienten samt til personer som patienten skriftligt har givet tilladelse til journalindsigt.

 

Etiske retningslinier

Vi arbejder i henhold til lægeforeningens etiske retningsliner.